Privacy en algemene voorwaarden

Privacy policy

Algemeen

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.jolandadijkman.nl bezoekt. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde Disclaimer.

Indentiteit

De website www.jolandadijkman.nl staat onder beheer van Jolanda Dijkman. De contactgegevens zijn te vinden op //www.jolandadijkman.nl

Toepasselijk recht

Op de website en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met het benaderen en/of gebruiken van de website/applicatie en/of met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer

1. www.jolandadijkman.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de Privacy policy.

2. Jolanda Dijkman heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht de website samengesteld. Alhoewel Jolanda Dijkman daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via de website aangeboden informatie. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of voor overige inhoud die op deze site beschikbaar is. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op de website, zijn voor eigen rekening en risico. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

3. Het aanbieden op de website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Jolanda Dijkman de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker. Jolanda Dijkman verzorgt enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor u. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en Jolanda Dijkman adviseert die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. Jolanda Dijkman is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

4. Jolanda Dijkman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan uw PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere schade(zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, of de inhoud die op of via de website wordt aangeboden.

5. Jolanda Dijkman garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar webpagina’s toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.

6. Verwijzingen naar sites die niet door Jolanda Dijkman worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Jolanda Dijkman uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Sites van derden die links bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door haar worden gecontroleerd.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Jolanda Dijkman of haar licentiegevers (waaronder hannah huidcoch, Adéna IPL). Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Jolanda Dijkman. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Cookies

Wat zijn Cookies?

www.jolandadijkman.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.jolandadijkman.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Welke cookies gebruikt Jolanda Dijkman?

De website van Jolanda Dijkman maken gebruik van cookies. Dit zijn:

1. Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maakt Jolanda Dijkman soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeft Jolanda Dijkman geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken

Jolanda Dijkman maakt gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of u een groot scherm heeft, etc. Op basis daarvan kan Jolanda Dijkman de site verbeteren. Voor deze cookie moet zij toestemming vragen. Deze gegevens gebruikt zij niet om te weten wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan haar site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen

In de toekomst maakt Jolanda Dijkman wellicht gebruik van Facebook, Youtube, Hyves, Twitter, widgets en andere sociale media. Zij vindt het praktisch en handig om de tweets en video’s en reactiemogelijkheid via bijvoorbeeld Facebook op haar site te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.

4. Hoe kan ik cookies uitzetten?

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

N.B. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud en/of een of meer functionaliteiten op de website/applicatie niet meer beschikbaar zijn.

juni 2017